You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CRRNTH Beclean

Prezentare

Scurtă descriere

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean

Adresa: Str. Petru Maior, Nr. 22, Beclean, 425100, Bistriţa-Năsăud Tel./Fax:0263-343149 Tel. 0263-343228 /0757-060194 E-mail: crrnabeclean@yahoo.ro

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean, serviciu social pentru persoane adulte cu dizabilități, fără personalitate juridică, face parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.86/30.06.2021 privind aprobarea organigramei şi statului general de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud şi funcţionează conform Licenței de Funcționare seria LF nr. 0000214 din data de 08 noiembrie 2022 emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Standardelor minime de calitate aplicabile: Ordinul ministrului muncii și justiței sociale nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean este amplasat în oraşul Beclean, strada Petru Maior, nr.22. În apropierea centrului se află Drumul European E 58, Drumul Naţional DN 17, care fac legătura între judeţele Bistriţa-Năsăud - Cluj- Suceava. Pentru a face legătura cu celelalte judeţe învecinate şi nu numai, există mijloace de transport, private, microbuze, autobuze precum şi staţie de cale ferată. Oraşul Beclean, fiind important nod de cale ferată şi de drumuri, există posibilitatea de deplasare în toate direcţiile din ţară şi străinătate.

Conducerea centrului: Hangan Marian Ioan - Șef centru

Servicii oferite la CRRNTH Beclean:

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neurophiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean asigură în regim instituționalizat servicii medicale şi sociale, condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, recuperare și reabilitare, activități de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică. Protejează drepturile persoanelor cu handicap admise şi care sunt temporar private de mediul familial.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neurophiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean are o capacitate de 75 de locuri.

Furnizează servicii sociale în condiţii legale: îngrijire completă, asistenţă medicală şi posibilităţi de abilitare și reabilitare, constând în fizioterapie, kinetoterapie, terapie ocupaţională, logopedie, psihoterapie, integrare şi reintegrare socială precum şi posibilităţi recreative pentru beneficiari.

Serviciile sunt oferite beneficiarilor de personalul centrului, scopul final fiind asigurarea unei găzduiri în condiţii sigure, îngrijiri personale şi medicale, obţinerea şi menţinerea pe o perioadă cât mai lungă a remisiei terapeutice, socializare şi pe cât este posibil recuperare şi reintegrare în societate.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333