You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CIAPAD Nuseni

Prezentare

Scurtă descriere
cu sediul in comuna Nușeni , strada Principala , nr 241, jud. Bistrița Năsăud.Din cadrul Centrului pentru Persoane cu Handicap si Persoane Vârstnice face parte Căminul pentru Persoane Vârstnice si Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoane cu Handicap aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Bistrița-Năsăud. Căminul pentru Persoane Vârstnice si Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoane cu Handicap funcționează din data de 01 10 2005 conform Hotărârii Consiliului Județean B-N nr. 25/2005 . Centrul pentru Persoane cu Handicap si Persoane Vârstnice este structurat astfel :
Conducerea centrului
Georgescu Mia Alina - Șef centru Str. Principală, nr 241, Loc. Nușeni, cod poștal 42700 jud. Bistrița – Năsăud Telefon/fax 0263350013

Structura / Servicii oferite

Centrul de Ȋngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nușeni, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.86/30.06.2021, privind aprobarea organigramei și statului general de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, şi funcţionează conform Licenței de funcționare seria LF numărul 0000290 din data de 31.03.2022 emis de Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nușeni, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Standardelor minime de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii și justiței sociale nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. Centrul de Ȋngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nușeni, asigură în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică în funcție de tipul și nevoile individuale ale beneficiarilor, sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap, și este structurat pe două pavilioane respectiv pavilion A şi C la mansard, cu o capacitate de 50 locuri. Serviciul social este amplasat în localitatea Nușeni, nr. 241, în partea de sud-vest față de reședința de județ, pe o suprafață de 2,24 ha și se învecinează la nord cu blocul de locuințe al localității Nușeni, la sud cu Dispensarul medical uman Nușeni, la est cu Manastirea Sf. Ilie iar la vest cu DJ 172A.

Admiterea în centru:

Informarea în cadrul centrului rezidențial pentru persoanele interesate privind admiterea în centru, misiunea centrului, serviciile furnizate şi modalităţile de acces la acestea se face de către asistentul social, managerul de caz sau şeful de centru. Informaţii privind admiterea în centru pot fi oferite şi la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrita-Năsăud – Serviciul Management de Caz pentru Adulţi, precum și la primăria pe a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu dizabilități. Accesul vizitatorilor în centru se face respectând programul de vizită, pe bază de document de identitate şi verificare prealabilă, efectuată de angajatul responsabil cu paza unității.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Ȋngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nușeni, sunt următoarele:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de șanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 • facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipa multidisciplinară;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333