You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

  • Acasă
  • Programe
  • Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Depus in cadrul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiective specifice

Dezvoltarea si introducerea de instrumente/proceduri in domeniul asistentei sociale destinate activitatii asistentilor maternali, serviciilor alternative la ingrijirea copiilor in institutii, precum si in vederea asigurarii tranzitiei copiilor si tinerilor de la ingrijirea in institutii la ingrijirea in comunitate; Sustinerea programului de formare profesionala destinata asistenților si personalului specializat din cadrul institutiei cu atributii in domeniul protectiei speciale a copilului separat de familie si al prevenirii separarii copilului de familie; Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea si dezvoltarea retelei de asistenta maternala.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009